Låter du dig Dränkas i Destruktiva Tankar?

Posted: 12 april, 2018

Destruktiva tankar, negativ självbild, lågt självförtroende. Det svåraste att förändra i våra liv är vårat tankesätt. Begränsande tankemönster kan leda till dysfunktionella beteenden och känslor, vilket resulterar i otillfredsställande relationer…