Affirmation-Tisdag; att Släppa Taget om ditt baggage.

Posted: 17 april, 2018

De flesta av oss har sagt något eller agerat på ett visst sätt som vi ångrar, som vi inte är så stolt över och som vi gärna hade tagit tillbaka…